Φυσική άσκηση από την παιδική ηλικία = Καλύτερη Υγεία

Αυτό αποτελεί το μότο της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (2006) που παρατηρώντας τα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών να κατευθύνονται

περισσότερα