Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έκρηξη της νεανικής ανεργίας (20-34 ετών) συνιστά ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ελλάδα έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καθώς το ήμισυ του ελληνικού πληθυσμού δε μπορεί να βρει εργασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φτώχεια μεταξύ των νέων.

Η ανεργία των νέων και των γυναικών, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και το ποσοστό της μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης, αποτελούν χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των τελευταίων χρόνων στην χώρα μας.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) :

  • πάνω από 25% των νέων στη χώρα μας το 2018 έμειναν άνεργοι και δεν φοίτησαν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας στην Ευρώπη, καθώς το 26,8% ηλικίας μεταξύ 20 και 34 ετών απέχουν από την αγορά και την παιδεία.
  • Τα στοιχεία δείχνουν, ότι οι νέες γυναίκες στην Ελλάδα είναι πιο ευάλωτες από τους άνδρες της ίδιας ηλικίας, καθώς το 33,7% δεν εργάζονται ή εκπαιδεύονται (σε σύγκριση με 20,1% των νέων ανδρών).

Οι περισσότεροι νέοι με υψηλά προσόντα και δεξιότητες έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να δουλέψουν. Εξαιτίας των μέτρων λιτότητας προκηρύσσονται ελάχιστες θέσεις στον δημόσιο τομέα ή αναγκάζονται να εγκλωβίζονται σε θέσεις εργασιακά ασταθείς και με εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές ή να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.

Η μακροχρόνια ανεργία επηρεάζει δραματικά πολλές πτυχές της ευημερίας των νέων, αυξάνοντας τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και μειώνοντας ταυτόχρονα την αισιοδοξία για το μέλλον.

Επίσης, η έντονη εισοδηματική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι νέοι εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, αλλά και της απασχόλησής τους σε καθεστώς μερικής ή προσωρινής απασχόλησης δεν μπορούν να χειραφετηθούν από την οικογένεια τους, εφόσον δεν έχουν οικονομική αυτονομία γεγονός το οποίο τους δυσκολεύει να αποδεσμευτούν από αυτήν.

Επιπλέον, πολλοί νέοι λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που βιώνουν η μετακίνηση στο εξωτερικό εμφανίζεται ως μονόδρομος για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Πολλοί νέοι κάτοχοι προσόντων υψηλής εξειδίκευσης μετανάστευαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, ως λύση στο αδιέξοδο που βιώνουν, προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, προκαλώντας το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain drain).

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας ανεργίας δεν είναι δραματικές μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά μπορεί να αποτελέσουν πηγή μιας σειράς σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η μακροχρόνια νεανική ανεργία περιορίζει τις παραγωγικές ικανότητες, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τις μελλοντικές δυνατότητες της οικονομίας, οδηγεί σε απαξίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων και διαταράσσει την κοινωνική συνοχή.

Μοιραστείτε την είδηση

Ανδρονίκη Γιαννενάκη

Κοινωνιολόγος, Msc

Ανδρονίκη Γιαννενάκη έχει δημοσιεύσει 25 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Ανδρονίκη Γιαννενάκη