Κρήτηνέα

Τ.Ο.Ε.Β Χρυσοσακλίτισσας | η σύνθεση του νέου Δ.Σ

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στον Τ.Ο.Ε.Β ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ ανεδείχθη το κάτωθι νέο Δ/Σ του Οργανισμού:

Πρόεδρος            : Μπατζάκης Ιωάννης του Ευάγγελου

Αντιπρόεδρος     : Καλομοιράκης Ιωάννης του Παναγιώτη

Γραμματέας        : Κολοκοτρώνης Αντώνιος του Κων/νου

Ταμίας                 : Χαιρετάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου

Μέλος                  : Λιτσαρδάκης Εμμανουήλ του Κων/νου

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr