νέαπρωτοσέλιδο ΓΤέχνες & Πολιτισμός

«Εν Χανίοις» | παράταση υποβολής εργασιών

Από τον Δήμο Χανίων, γνωστοποιείται ότι παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2021, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία αποστολής εργασιών για την ετήσια έκδοση «Εν Χανίοις». Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Ο τόμος θα είναι μονοθεματικός, αφιερωμένος στην εθνική επέτειο, με στόχο να αναδειχθεί ο μεγάλος αγώνας και οι πτυχές του (προεπανασταστικά, η κατάσταση κατά την Επανάσταση στην Κρήτη, αποτελέσματα κι επιπτώσεις).

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του τόμου οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Τέχνες και στη Λαογραφία της Κρήτης γενικά και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά NewTimesRoman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες, μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr .

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr