νέαΟικογένειαπρωτοσέλιδο Β

Βελτιώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση | νέο νομοσχέδιο

Ένα νέο ισχυρό όργανο με ενισχυμένες αρμοδιότητες, η «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» έρχεται να αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), προωθώντας μια ανταγωνιστική Ανώτατη Παιδεία μέσα από εξωστρεφή προγράμματα σπουδών, διαφάνεια στην κατανομή χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων και διαρκή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων.

H παρουσίαση του νομοσχεδίου για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρουσία του Υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη και του Γενικού Γραμματέα Απόστολου Δημητρόπουλου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το νέο όργανο Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα είναι και τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ τα οποία πλέον θα πρέπει να πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να τρέχουν, ενώ τα προγράμματα σπουδών θα ενισχυθούν και με νέες κρίσιμες θεματικές όπως η ισότητα των φύλων κι η ηλεκτρονική μάθηση.

Η δομή της ΕΘΑΑΕ θα αποτελείται από:

  •  τον Πρόεδρο
  •  το Ανώτατο Συμβούλιο
  •  το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
  • τον Γενικό Διευθυντή

Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες της αρχής:

  • στρατηγικός σχεδιασμός
  • χρηματοδότηση
  • αξιολόγηση

Απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι με την ΕΘΑΑΕ  απελευθερώνεται η έρευνα και δημιουργείται ένα ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκεται η αποφυγή των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου πλαισίου και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων γίνονται απολογιστικά ανά τρίμηνο και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ανά μήνα, χωρίς να επιβαρύνονται οι ερευνητές.

Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή