Βελτιώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση | νέο νομοσχέδιο

Ένα νέο ισχυρό όργανο με ενισχυμένες αρμοδιότητες, η «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» έρχεται να αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και

περισσότερα