ΕΛΓΑ: 15 εκ. ευρώ σε δικαιούχους αγρότες | ημερομηνία πληρωμής

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 10% των αποζημιώσεων ζημιών, που συνέβησαν εντός του 2018 και του πρώτου διμήνου του 2019, στη φυτική παραγωγή όλης της χώρας από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ.

Με την πληρωμή αυτή, ύψους 15 εκ. ευρώ περίπου, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2018, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης.

Μοιραστείτε την είδηση