132 εκ. ευρώ για τους «ευάλωτους δανειολήπτες» | έγκριση κρατικής επιδότησης

Η απόφαση για την έγκριση κρατικής επιδότησης της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα για τις δόσεις «ευάλωτων δανειοληπτών» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της

περισσότερα