132 εκ. ευρώ για τους «ευάλωτους δανειολήπτες» | έγκριση κρατικής επιδότησης

Η απόφαση για την έγκριση κρατικής επιδότησης της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα για τις δόσεις «ευάλωτων δανειοληπτών» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται η διάθεση περίπου 132 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την επιδότηση των δανειακών δόσεων των ευάλωτων δανειοληπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους καθώς και για τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους, στα 39 κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικά

Τηλέφωνο για ραντεβού: 213.212.57.30.

Μοιραστείτε την είδηση