Μετά το Πάσχα οι μελέτες για τη Β’ φάση της άρδευσης στον Πλάτανο Κισάμου

Ο Δήμος Κισσάμου υπέβαλλε την Δευτέρα 15/4/2019 την αίτηση στήριξης για τα «Έργα της Β’ φάσης που περιλαμβάνουν Βελτίωση-Ενίσχυση της Άρδευσης Σφηναρίου, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.

Λόγω της ανεπάρκειας και υφαλμύρωσης (εισροή θαλασσινού νερού) των υδατικών πόρων στην Τ.Κ. Πλατάνου, ο Δήμος Κισάμου προχώρησε στο σχεδιασμό έργων για την ενίσχυση των αρδεύσεων στην περιοχή. Τα Έργα Α’ Φάσης, τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία αφορούν στην αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών υδρολογικής λεκάνης, η οποία εκτείνεται νότια του Σφηναρίου, για την ενίσχυση, κατά την αρδευτική περίοδο, των αρδεύσεων στο εκεί υφιστάμενο συλλογικό αρδευτικό δίκτυο καθώς και σε τοπικά συστήματα άρδευσης στην υψηλή περιοχή περιμετρικά του οικισμού Άνω Σφηνάρι.

Το παρόν Έργο περιλαμβάνει τα έργα Β ́ Φάσης, μεταφοράς του πλεονάσματος νερού, κατά τη χειμερινή περίοδο, στην περιοχή Πλατάνου, για την ενίσχυση του εκεί συλλογικού αρδευτικού δικτύου, το οποίο αρδεύει, ελλειμματικά και με κακής ποιότητας νερό, παράκτιων γεωτρήσεων, κυρίως καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια).

Ο Δήμος Κισάμου ολοκληρώνοντας τη μελέτη κατασκευής λιμνοδεξαμενής – ταμιευτήρα στην εν λόγω Τοπική Κοινότητα, θα παρουσιάσει, μετά το Πάσχα, τις ανωτέρω μελέτες – έργα  στους κατοίκους της περιοχής.

Μοιραστείτε την είδηση