Φορολογικές δηλώσεις 2019

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για τα εισοδήματα του 2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

Η πληρωμή για όσους έχουν οφειλή φόρου, που προκύπτει μέσα από τη δήλωση, θα γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου.

Αλλαγές και παγίδες:

-Στον πίνακα 1 προστέθηκε νέο πεδίο για τον ΑΦΜ του συζύγου

-Στον πίνακα 4Α, έχουν αφαιρεθεί οι παράγραφοι και οι κωδικοί όπου προσυμπληρώνονταν οι φόροι που αναλογούν στα συγκεκριμένα εισοδήματα.

-Στον πίνακα 4Γ2, για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα προστέθηκε η παράγραφος 13 και οι κωδικοί 607-608, στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αυτοτελής φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1146/1972 κατά την πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν η πωλήτρια επιχείρηση επιθυμεί να συμπεριλάβει το υπερτίμημα από την πώληση στα λοιπά της εισοδήματα, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.

-Στην παράγραφο 2δ του πίνακα 5 που δηλώνονται τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προστέθηκε νέα ένδειξη για να δηλωθούν τα ποσά δαπάνης για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, τα οποία από φέτος θεωρούνται τεκμήρια.

-Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 049-050, που δηλώνονται οι δαπάνες με “πλαστικό χρήμα” για την έκπτωση φόρου.
Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων προκύπτει από εισόδημά τους σε συνδυασμό με την εξής προοδευτική κλίμακα:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
• 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
• 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Αν δεν καλυφθεί το εισόδημα με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον 22% φόρο.

-Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις θα είναι πρσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή.
Αν εντοπίσετε λάθος , επικοινωνήστε με τον εργοδότη σας ώστε να γίνει η διόρθωση.

Ξεχωριστές δηλώσεις για συζύγους

Στο Ε1 προστέθηκαν αλλαγές, μία εξ αυτών η λήψη ξεχωριστού εντύπου από τους συζύγους, ακόμη κι αν κάνουν κοινή δήλωση, με απόφαση του Γ. Πιτσιλή, Διοικητή της ΑΑΔΕ

Η απόφαση αναφέρει πως: “Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται από κοινού, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο”.

Πιστωτικά ποσά του ενός εκ των δυο συζύγων, δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου ενώ αν έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, θα επιστρέφονται στον καθένα χωριστά.

Για τις χωριστές δηλώσεις, οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.

Για τα ζευγάρια που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση από κοινού, εάν ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής.

Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Εξόφληση φόρου εισοδήματος

Κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να εξοφλήσει τον φόρο που του αναλογεί σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τις 31/7 και τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Μοιραστείτε την είδηση