Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα | αιτήσεις και καταβολή

Την τελευταία εργάσιμη του μήνα, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, το ΚΕΑ, ως Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.keaprogram.gr, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που θα πρέπει να απευθυνθούν σε Δήμους και κέντρα της Κοινότητας.

Αναλυτικότερα

  • Όταν το νοικοκυριό απαρτίζεται από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, νοικοκυριά με έστω ένα ενήλικο μέλος αλλοδαπό, υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους και στα Κέντρα Κοινότητας.
  • Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, δηλαδή, συμπληρώνεται μία αίτηση από όλα τα ενήλικα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης.

Ο αιτών προσκομίζει υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Οι υπογραφές πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής (για όλα τα ενήλικα μέλη εκτός από τον αιτούντα που το προσκομίζει).

Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενα μέλη υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα τα φιλοξενούμενα μέλη.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 21561 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη