Υγείανέα

Κρήτη | αύξηση ιικού φορτίου κορωνοϊού σε Χανιά και Ηράκλειο

Δημοσιεύθηκαν από τον ΕΟΔΥ, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 6/2023 σε σχέση με την εβδομάδα 5/2023

Την εβδομάδα 6/2023, παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 5/2023 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε πέντε από τις δέκα (5/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε δύο από τις δέκα (2/10) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε τρεις από τις δέκα (3/10) περιοχές.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Πάτρα (+354%), στην Ξάνθη (+52%) και στο Ηράκλειο (+40%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στα Χανιά (+14%) και στην Αλεξανδρούπολη (+12%).

Οριακά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (-24%) και στα Ιωάννινα (-11%), ενώ σταθερό παρέμεινε το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Θεσσαλονίκη (+3%), στο Βόλο (-4%) και στην Αττική (-8%).

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr