Στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου με θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δραπανιά.

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει:

— Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» για την Πράξη «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου».

–Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού».

–Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018.

–Εγκριση απολογισμού καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Κισσάμου έτους 2014.

–Εγκριση απολογισμού καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Κισσάμου έτους 2015 (έως 24-3-2015).

–Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2019. Θέσεις υδρονομικών οργάνων.

–Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης και διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων.

–Εγκριση 1ου Α.Π.Ε.έργου «Βελτίωση αντλιοστασίου Κονιδιανών για αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

–Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «Αναβάθμιση – διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Κισσάμου».

–Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ.

–Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.

–Τριμηνιαία έκθεση προυπολογισμού Δ’ τριμήνου 2018.

–Διαμόρφωση – τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων έτους 2018.

–Υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2019.

–Διόρθωση της υπ. αρ. 25/2019 απόφασης Δ.Σ. (τροποποίηση Ο.Ε.Υ).

–Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019.

Μοιραστείτε την είδηση