Πολιτικήπρωτοσέλιδο Γ

Περιφέρεια Κρήτης | δια ζώσης το Συμβούλιο της Τρίτης

Δια ζώσης θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ- οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ.1της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ενέργειες της περιφέρειας για την εξασφάλιση της επαναλειτουργίας του φράγματος Παρτίρων του δήμου ΜινώαΠεδιάδος».

Γ.2της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για τον «ημικόμβο» Φοινικιάς στο ΒΟΑΚ και γενικά τις αστικές μετακινήσεις επί του ΒΟΑΚ στο δήμο Ηρακλείου»

1.ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΚ/ΠΕ Έτους 2022,σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

-(εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής ΔιεύθυνσηςΑναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ) 

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
2.1Έγκριση Πρακτικού Καταστροφής επίπλων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου. 
- (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου) 
2.2 Ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023 για συνολικό αριθμό 13 μαθητευομένων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
- (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου) 
2.3 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κατά την περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
- (εισηγητής ο κ.Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)
2.4 Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το έτος 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
- (εισηγητής ο κ.Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)
3.     ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΚ 
3.1. Έγκρισή υλοποίησης της δράσης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022,με συνολικό προϋπολογισμό Πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (58.500,00 €), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.
-       (εισηγήτρια η κα. Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/νσηςΠολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ). 

3.2 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης στο πλαίσιο του Ν. 4445/2016 “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη” για τα έτη 2020-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσηςΚοινωνικής Μέριμνας Κρήτης ΠΚ.

-       (εισηγητής ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).  

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ερευνών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη, τη διάγνωση τοπικών αναγκών, τους θύλακες τοπικής αποστέρησης, τη δυναμική των κοινωνικών υπηρεσιών και τα εργαλεία του Παρατηρητηρίου για τον σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στον Ν. 4445/2016 “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής” (Ν. 4445/2016, ειδικότερα άρθρο 14) και στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης, ΦΕΚ 762/26-02-2021, άρθρο 39.

– (εισηγητής ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και η κα. Βλασάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ). 

  • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών τωναριθμ. 03/24-02-2022, 04/24-02-2022, 05/03-03-2022 και 06/03-03-2022συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
  • (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr