Τουρισμόςνέαπρωτοσέλιδο Α

Bραχυχρόνιες μισθώσεις | συμφωνία για τη συλλογή και κοινή χρήση δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε προσωρινή συμφωνία για ένα σχέδιο κανονισμού για τη συλλογή και την κοινή χρήση δεδομένων για υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΕΕ], σε μια προσπάθεια «προώθησης ενός ισορροπημένου τουριστικού οικοσυστήματος».

Η πρόταση κανονισμού στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στη βοήθεια των δημόσιων αρχών να προχωρήσουν σε ανάλογες ρυθμίσεις. Ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και η οικονομία του διαμοιρασμού έχουν προσφέρει οφέλη για τους οικοδεσπότες και τους τουρίστες αντίστοιχα, οι τοπικές κοινότητες έχουν υποστηρίξει ότι ο κλάδος έχει συμβάλει στην έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών και στην αύξηση των τιμών των κατοικιών στις περιοχές τους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι νέοι κανόνες θα απαιτούν την εμφάνιση ενός μοναδικού αριθμού εγγραφής σε ιστότοπους ακινήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή και η κοινή χρήση δεδομένων από οικοδεσπότες και διαδικτυακές πλατφόρμες. Τα δεδομένα που δημιουργούνται θα κοινοποιούνται μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων σε όλη την ΕΕ, τροφοδοτώντας τις στατιστικές για τον τουρισμό και επιτρέποντας στις διοικήσεις να εμποδίζουν τις παράνομες προσφορές ενοικίασης.

Οι πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των AirbnbBooking.comExpedia Group / Vrbo και TripAdvisor, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αριθμός εγγραφής του οικοδεσπότη επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίσουν το ακίνητο στην καταχώριση και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αξιόπιστες και πλήρεις. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλουν «εύλογες προσπάθειες» για τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων σε αυτές τις πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναστείλουν τους αριθμούς εγγραφής, να ζητήσουν από τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν παράνομες καταχωρίσεις ή να επιβάλουν κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες πλατφόρμες ή κεντρικούς υπολογιστές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για τη λήψη δεδομένων από πλατφόρμες σχετικά με τη δραστηριότητα του κεντρικού υπολογιστή (π.χ. συγκεκριμένη διεύθυνση, αντίστοιχος αριθμός εγγραφής, διεύθυνση URL της καταχώρισης) σε μηνιαία βάση. Ένα πιο απλό καθεστώς έχει δημιουργηθεί για πολύ μικρές και μικρές πλατφόρμες με μέσο όρο 4.250 καταχωρίσεις ή λιγότερες. Αυτές οι πλατφόρμες θα μεταδίδουν τα δεδομένα κάθε τρεις μήνες.

Όλα αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και θα επιτρέψουν στις δημόσιες αρχές να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση ανά περιοχή και να βελτιώσουν τις τουριστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα Ενιαία Ψηφιακά Σημεία Εισόδου για την απρόσκοπτη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, θα είναι διαλειτουργικά και θα εγγυώνται την προστασία των δεδομένων.

Η άτυπη συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν γίνει νόμος (αναμένεται να συμβεί τον Δεκέμβριο). Μετά την έναρξη ισχύος του, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να προσαρμόσουν τα συστήματα εγγραφής τους και να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή πληροφορικής. Ο νέος κανονισμός, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι, θα ισχύσει μόνο για 24 μήνες  μετά την έναρξη ισχύος.

Η Rosana Morillo Rodriguez, που εκτελεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας (η οποία έχει την προεδρία στην  ΕΕ αυτό το εξάμηνο), σε δήλωσή της, τονίζει: «Όλοι κερδίζουν με τη σημερινή συμφωνία. Ο νέος κανονισμός δημιουργεί ένα ενιαίο και εύκολο σύνολο κανόνων πληροφοριών για τις πλατφόρμες και διευκολύνει τις διαδικασίες εγγραφής για τους οικοδεσπότες. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και θα βοηθήσει τις αρχές να σχεδιάσουν καλύτερες τουριστικές πολιτικές, για να διασφαλίσουν την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ θα βοηθήσουν στον έλεγχο της παράνομης δραστηριότητας».

Ο Nathan Blecharczyk, συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής της Airbnb, χαρακτήρισε τους κανόνες σε όλη την ΕΕ «ιστορική στιγμή για την Airbnb και τον κλάδο μας». Είπε: «Οι νέοι κανόνες θα χρησιμεύσουν ως παγκόσμιο παράδειγμα του τρόπου ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και θα παρέχουν σαφείς οδηγίες στις πλατφόρμες και τις αρχές για σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κοινής χρήσης δεδομένων και της εφαρμογής τοπικών κανόνων για όλους. Έχοντας σαφείς κανόνες, προτεραιότητά μας είναι να επεκτείνουμε τη δουλειά μας με πόλεις και κυβερνήσεις για την προστασία της στέγασης και την υποστήριξη των οικογενειών που φιλοξενούν και συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο τουριστικό μέλλον για την Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε καλοί συνεργάτες και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο στις συνεργασίες μας».

Σε ανακοίνωσή της, η European Holiday Home Association χαιρετίζει επίσης τη συμφωνία, τονίζοντας ότι προσδοκά το πλαίσιο κοινοχρησίας δεδομένων της ΕΕ για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις θα οδηγήσει σε πιο δικαιολογημένους, αναλογικούς και αμερόληπτους κανόνες, που θα σέβονται τις αρχές της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες.

Πηγή: tornosnews.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr