Τηλεφωνική στήριξη πολιτών | Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας έχει τεθεί σε λειτουργία από το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε

περισσότερα