Καταστήματα τροφίμων και προστασία από κορωνοϊό | οδηγίες από λοιμωξιολόγο

Η παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Ελένη Ιωαννίδου, δίνει οδηγίες για τα εμπορικά καταστήματα τροφίμων καθώς και για την προστασία του κοινού από

περισσότερα