Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής | έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο διασύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με

περισσότερα