«Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο Γειτονιάς Στο Δήμο Χανίων» | παράταση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου και ώρα 15:00 δόθηκε παράταση για την υποβολή μελετών Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο Γειτονιάς Στο Δήμο Χανίων», σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr, στον δικτυακό τόπο https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html.

Μοιραστείτε την είδηση