Πολιτικήνέα

ΠΕΔ Κρήτης | έκτακτη συνεδρίαση για την στήριξη εργαζομένων των Δήμων

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη  4 Απρίλιου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κρήτης με θέμα την στήριξη των εργαζομένων των Δήμων της Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η ΠΕΔ αποφάσισε και ανακοίνωσε τα εξής:

1)   Τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων που απασχολούνται στους Δήμους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19..

2)    Αναγνωρίζει ότι οι διαδοχικές παρατάσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων στους ΟΤΑ, οι οποίοι πάντως εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 2112/1920

3)    Ζητεί από την ΚΕΔΕ την παρέμβασή της προς την Κυβέρνηση προκειμένου υλοποιηθεί η πρόσληψη των συμβασιούχων με επιπλέον μοριοδότηση και διαδικασίες ΑΣΕΠ, ώστε να μην περιέλθουν οι Δήμοι σε αδιέξοδο  λειτουργία.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr