Πολιτικήνέαπρωτοσέλιδο Β

Κρήτη | Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας και Περιφερειακού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, θα διεξαχθούν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, στις 12:00 και 14:00 αντίστοιχα, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 5056/2023, όπως έχει συμπληρώσει τις διατάξεις του 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, και ισχύει), τα οποία κατατέθηκαν εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου, είναι:

 1.«Για το οξυμένο ζήτημα της σχολικής στέγης στο νομό Χανίων και τις ευθύνες της Περιφέρειας»,από τον κ. Μαρινάκη Αλέξανδρο, περιφερειακό σύμβολο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης». 

2.«Κυβέρνηση και Περιφέρεια συνεχίζουν το μαρτύριο των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι», από τονκ. Βρύσαλη Δημήτριο, περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης».

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα 

1.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2024 και Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Κρήτης 2024-2028, σύμφωνα με τις αποφάσεις  56/2024 και 129/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ. – (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΠΚ)

2.ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.1 Παράταση της διακοπής οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού 25 της Π.Ε. Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ – ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου. – (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr