Εξετάσεις για πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα | Χανιά

Προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων της περιόδου Μαρτίου 2020, όπως γνωστοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα των σημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων, στη οδό Νεροκούρου 30. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι 10.00 πμ. Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε κατηγορία (Εθνικές, Διεθνείς) είναι δύο ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:

Α. Όσοι υποψήφιοι έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις που έχουν κατατεθεί από τις οικείες ΣΕΚΑΜ στην Υπηρεσία μας.

Β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανώτατων ή Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή,  ημερομηνία υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Μοιραστείτε την είδηση