Σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες | Δ. Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την 1η συνάντηση εργασίας, της Επιτροπής Διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Θα υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων όπως της Περιφέρειας Κρήτης, των Όμορων  Δήμων Χανίων και Κισάμου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΤΕΕ Τ/ΔΚ, της Τροχαίας Χανίων, του Συλλόγου Ξενοδόχων Χανίων, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, της Ορθοδόξου Ακαδημία Κρήτης, του ΚΤΕΛ και του Συλλόγου Καταστηματαρχών “ΙΑΡΔΑΝΟΣ”. Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της Δ.Ε. Πλατανιά  και το τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας Πλατανιά. 

Στο SUMPPLUS ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει, ως περιοχή εφαρμογής πρότυπης μεθοδολογίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon. Η συνάντηση οργανώνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems»1,που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τα κύρια θέματα συζήτησης  θα είναι:

Α) Ο Πλατανιάς ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας βιώσιμων πόλεων (CIVITAS)

  • Η ταυτότητα του ερευνητικού έργου Oρίζοντας 2020 – SUMP PLUS
  • Αξιοποίηση εργαλείων της ερευνητικής ομάδας SUMP PLUS

Β) Στρατηγικός σχεδιασμός βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες

  • Αναγνώριση προκλήσεων και ευκαιριών
  • Οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς
  • Συνδιαμόρφωση οράματος και προτεραιοτήτων

Σκοπός της συνάντησης αυτής με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι να εξεταστούν νέες προσεγγίσεις και ευκαιρίες για περισσότερες βιώσιμες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές και να βοηθήσουν τον Δήμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα, τις κατακόρυφα αυξημένες ανάγκες κατά την τουριστική περίοδο και τις περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, βελτιώνοντας συνολικά την εικόνα της περιοχής ως τουριστικό προορισμό αλλά και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας τόσο στην τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μοιραστείτε την είδηση