Εξετάσεις για πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα | Χανιά

Προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων της περιόδου Μαρτίου 2020, όπως γνωστοποιήθηκε

περισσότερα