Κουζίνανέαπρωτοσέλιδο Γ

ΜΑΙΧ | Παραδοσιακά τρόφιμα της Κρήτης στο τραπέζι του Ευρωπαίου πολίτη

Με στόχο την ένταξη στη διατροφή του Ευρωπαίου πολίτη παραδοσιακών τροφίμων και καλλιεργειών της Κρήτης, τα οποία έχουν ξεχαστεί, όπως σταμναγκάθι, ξυλάγγουρο, ατζούρι, φακές, κουκιά, τοματάκι Μήλου, τσακώνικη μελιτζάνα και πολλά άλλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του ερευνητικού έργου BIOVALUE/HORIZON2020 που συμμετέχει το MAIX και συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΜΑΙΧ Κωνσταντίνο Μάττα.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, στα Χανιά. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των 17 φορέων που είναι εταίροι στο έργο και προέρχονται από χώρες όπως είναι Νορβηγία, Ουγγαρία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Εσθονία, Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία, Γεωργία, Σερβία και Ελλάδα.

Στο έργο εφαρμόζονται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέψουν την επίδραση της βιοποικιλότητας στην οικονομία, το περιβάλλον και τη διάδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών της μεσογειακής διατροφής στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, συνδυάζονται η συμπεριφορά καταναλωτών, αγροτών και των ενδιαφερόμενων μερών, όπως η χονδρική πώληση, τα supermarket, το κράτος, οι κλιματικές συνθήκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών για παραδοσιακά τρόφιμα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπεύθυνοι των Πακέτων Εργασίας πρόκειται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τον πρώτο χρόνο διεξαγωγής του έργου και τις δραστηριότητες διάδοσης των προϊόντων της Κρήτης προς τις χώρες της Ευρώπης.

Το έργο, με τίτλο «Παραγοντικό εργαλείο προσομοίωσης για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα από το πιρούνι ως το χωράφι» (Fork-to-farm agent-based simulation tool augmenting BIOdiversity in the agri-food VALUE chain-BIOVALUE), χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμαμτος Horizon2020. Έχει χρονική διάρκεια τέσσερα έτη, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.993.562 ευρώ.

 

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr