Σε πρόσληψη πλήρους 12μηνης απασχόλησης και επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ, θα πρέπει να προχωράει ο εργοδότης για να αποφύγει το πρόστιμο των 10.500 χιλιάδων ευρώ, σε περίπτωση που εντοπισθεί ανασφάλιστος εργαζόμενος στην επιχειρήσή του.

Αναλυτικότερα, καταργούνται οι σημερινές εκπτώσεις που δίνονταν στους εργοδότες σε περίπτωση πρόσληψης του ανασφάλιστου εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για 3 και 6 μήνες.

Ακόμη στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωσή του μητρώου.

Μοιραστείτε την είδηση