Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

Φορολογικές δηλώσεις | τα προνόμια για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους

Μόνον για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα φορολογούνται στην κλίμακα οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και υπάγονται σε εναλλακτική φορολόγηση του αλλοδαπού τους εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα τους που προκύπτει στην αλλοδαπή, καταβάλλουν ετησίως αυτοτελώς φόρο, με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, το δεν απαλλάσσονται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή. Επίσης, το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα.

Προκειμένου ο αλλοδαπός συνταξιούχος να δικαιούται να φορολογηθεί με τον προαναφερόμενο τρόπο, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

β) Να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Επίσης, προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης από το κράτος προέλευσης, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων.

dikaiologitika.gr
Θανάσης Κουκάκης

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr