νέαΟικονομίαπρωτοσέλιδο Β

Φοροδιαφυγή α’ τριμήνου 2020 | στοιχεία ΑΑΔΕ στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα

Σημαντικού ύψους φοροδιαφυγή – τόσο μέσω τόσο εικονικών τιμολογίων, όσο και ανακριβών δηλώσεων και μη έκδοσης κάθε είδους φορολογικών στοιχείων- ήρθε στο φως από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που πραγματοποιήθηκαν το α’ τρίμηνο εφέτος.

Ενδεικτικά, οι Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ εντόπισαν τα εξής:

1. Έρευνες εντοπισμού κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων:

• Δύο συνδεδεμένες ατομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο, κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 εξέδωσαν 2.491 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας ύψους 23.160.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες υπεργολαβιών, καθώς και πωλήσεις εμπορευμάτων. Επίσης, πραγματοποίησαν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές ύψους 7.340.000 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο εργασιών την εμπορία υλικών σκραπ, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2016 εξέδωσε 376 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2.800.000 ευρώ.

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου με αντικείμενο εργασιών την εμπορία κατεψυγμένων και νωπών προϊόντων, κατά την χρήση 2018 εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους, καθαρής αξίας 1.100.000 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε συνολικά 31 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 4.280.000 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε 501 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 42.400.000 ευρώ.

• Επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ δραστηριοποιούμενη ως εμπορικός αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε 28 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.900.000 ευρώ.

• Επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2017 έλαβε συνολικά 1.044 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 516.800 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εξέδωσε 1.560 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.700.000 ευρώ.

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, και με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 6.600.000 ευρώ.

2. Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή – Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας:

• Σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης πρακτορείου τυχερών παιγνίων με παράλληλα δραστηριότητα καφέ, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, προσδιορίστηκε μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις χρήσεις 2015 έως και 2017 προσαύξηση περιουσίας ύψους 4.200.000 ευρώ.

• Μέλος ομόρρυθμης εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε για τα έτη 2014 έως και 2017 εισοδήματα ύψους 122.000 ευρώ.

3.Έρευνες μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων:

• Εμπορική επιχείρηση νομικής μορφής ΙΚΕ στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, δεν εξέδωσε κατά τη χρήση 2019 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 300.000 ευρώ.

• Επιχείρηση εστίασης νομικής μορφής ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται σε κοσμοπολίτικο νησί, κατά τις χρήσεις 2017 έως 2019 δεν εξέδωσε 428 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 900.000 ευρώ. Η ως άνω διαπίστωση προήλθε από επεξεργασία κατασχεμένων ανεπίσημων ηλεκτρονικών αρχείων πωλήσεων και των αρχείων του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.

• Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ευεξίας στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, κατά τη χρήση 2019 και μετά, από επεξεργασία ανεπίσημων κατασχεθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσε 3.208 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 41.000 ευρώ.

• Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε, κατά τη χρήση 2019, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση 28.500 λίτρων υγραερίου κίνησης. Παράλληλα, η ως άνω επιχείρηση διέπραξε το αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων, αφού βρέθηκε να έχει προμηθευτεί 30.000 λίτρα υγραερίου κίνησης χωρίς φορολογικά στοιχεία.

• Σε κοσμοπολίτικό νησί των Κυκλάδων, επιχείρηση εκμετάλλευσης πολυτελών δωματίων, κατά τη χρήση 2016 δεν εξέδωσε 151 φορολογικά στοιχεία αξίας 163.000 ευρώ.

• Γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 2.001 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 700.000 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 641 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 154.885 ευρώ.

• Επιχείρηση εστίασης στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 9.993 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 100.000 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση δωματίων, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν εξέδωσε 523 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 440.000 ευρώ.

•Ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε 4.503 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 160.000 ευρώ.

• Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, διαπιστώθηκε η μη υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για τα έτη 2004 έως και 2018 με συνολική αποκρυβείσα ύλη 130.000 ευρώ.

• Ελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης δεν υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2010 έως και 2018. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος ανήλθε σε 351.000 ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 43.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr