Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα | υπολογισμός – δικαιολογητικά

Το επίδομα ρεύματος θα δοθεί σε νοικοκυριά που θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές ως πηγή θέρμανσης, όπως κλιματιστικά, θερμάστρες ή αντλίες θερμότητας. Η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται μετά από υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η διάρκειά του θα είναι τρίμηνη και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν το επίδομα, για λογαριασμούς της συγκεκριμένης περιόδου κατανάλωσης, που θα εκδοθούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπολογισμός

Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 45 ευρώ έως 480 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, με το υψηλότερο ποσό να λαμβάνουν όσοι βρίσκονται σε περιοχές με δριμύ ψύχος με συντελεστή βαθμοημερών άνω του ενός.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες (βαθμοημέρες) κάθε οικισμού ή γειτονιάς. Επίσης, το βασικό ποσό του επιδόματος θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

Ωφελούμενοι από την επιδότηση θα είναι περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά όσοι/όσες πληρούν, σωρευτικά, τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

  • οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,
  • κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες) και
  • αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Θα εξαιρούνται από τη χορήγηση όσοι λαμβάνουν, το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης, καθώς και οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), που θα συνεχίσει να ενισχύεται.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση στο «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του.

javascript:”;

Στην αίτηση αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
  • το ονοματεπώνυμό του,
  • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
  • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
  • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
  • το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και
  • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Αφού ελεγχθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr