Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο4 | βήματα

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο4, στον ιστότοπο https://www.aade.gr/mybusinesssupport, για αιτήσεις που αφορουν στη χορήγηση της ενίσχυσης.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό από τους αρμόδιους φορείς οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι να παρουσιάζεται απευθείας μετά την αίτηση που θα κάνουν.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται σε 2 βήματα:

Βήμα 1ο: Συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία εσόδων-εξόδων της επιχείρησης στην εφαρμογή “ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ” στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, διότι μετά την οριστικοποίησή τους δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

Βήμα 2ο: Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην εφαρμογή “ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ”, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί οριστικοποιημένη αίτηση χορήγησης μέσω της πλατφόρμας <<myBusinessSupport>> και ειδικότερα μέσω της εφαρμογής <<ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ>>. Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, η αίτηση τροποποιείται μόνο αυθημερόν.

Μοιραστείτε την είδηση