Αύξηση συντάξεων από εργατικό ατύχημα ή ασθένεια | ΕΦΚΑ

Αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες χορηγήθηκαν λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, από 1 Ιανουαρίου 2019 προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών, δηλαδή μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2023.

Αυτό προβλέπεται για όλους τους συνταξιούχους εκτός από τις συντάξεις που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή σε επαγγελματική ασθένεια .

Από 17 Μαΐου 2019 και εξής, στις επανυπολογισθείσες συντάξεις που ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί στα 4/5 της προσωπικής διαφοράς.

Μοιραστείτε την είδηση