Πρόστιμα άνω των 386.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων | ΕΦΕΤ

Πρόστιμα άνω των 386.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) μετά από ελέγχους σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν: μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων (κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και πουλερικών, γάλακτος, αλιευμάτων) επεξεργασίας φρούτων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν:

– Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

– Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

– Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

– Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

– Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κατάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές.

Μοιραστείτε την είδηση