Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυρρήνιας | δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Ειδικό Σχολείο Κισάμου

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κισάμου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 36/05-05-2022 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω3Μ9ΟΚ90-ΛΜ1), αποδέχονται την Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού που παρέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυρρήνιας, μέσα από την δράση του «ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ – ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2022, για λογαριασμό του ΕΕΕΕΚ Κισάμου.

Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κισάμου είναι σχολείο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι απόφοιτοι του σχολείου λαμβάνουν απολυτήριο Γυμνασίου ισότιμο με τα υπόλοιπα απολυτήρια Γενικής ή Επαγγελματικής ή Δεύτερης ευκαιρίας ή Εσπερινής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές /τριες διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, που αφορά στο σκέλος της εκπαίδευσης του παραπάνω τίτλου : Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά και Μουσική.
Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2084/τ.Β’/28-09-2009, το ΕΕΕΕΚ Κισσάμου εξειδικεύεται στα ΤμήματαΕργαστηρίων α) Μαγειρικής τέχνης − Ζαχαροπλαστικής τέχνης β) Χειροτεχνίας και γ) Κηπουρικής, όπου αφορά στο σκέλος της επαγγελματικής κατάρτισης και με στόχο την πιθανή επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών αφού αποφοιτήσουν.
Το ΕΕΕΕΚ Κισάμου δέχεται μαθητές με απολυτήριο δημοτικού γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερααπό πρόταση του διαγνωστικού φορέα για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ) και η φοίτηση στο σχολείο διαρκεί έξι χρόνια.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κισάμου, ευχαριστούν θερμά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους και όλους τους συμμετέχοντες για την συνεισφορά τους στην υλοποίηση της ανωτέρω δράσης.

Μοιραστείτε την είδηση