Σε εξέλιξη το έργο ύδρευσης προϋπολογισμού 1.830.000 € στο Δήμο Πλατανιά | ΔΕΥΑΒΑ

Ο Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο, προϋπολογισμού 1.830.000 €, «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου στα  δίκτυα ύδρευσης της Τουριστικής Ζώνης της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά» βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΔΕΥΑΒΑ του Δήμου Πλατανιά.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αφορά την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου, στα δίκτυα ύδρευσης, της Δημοτικής ενότητας Κολυμβαρίου.

Το παραπάνω έργο θα ενισχύσει με ποσότητες νερού και την παραλιακή ζώνη της ευρύτερης περιοχής Κολυμβαρίου, αλλά συγχρόνως με τη δημιουργία νέου δικτύου θα εξαλείψει φαινόμενα διαρροών αλλά και επανειλημμένων βλαβών που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Να επισημανθεί ότι η διακήρυξη είναι στο “αέρα” από τις 17 Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι προσφορές λήγουν στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)

Μοιραστείτε την είδηση