Κρήτηνέα

Πρωτογενής Τομέας | συνάντηση της Ομάδας Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο (Aquila Atlantis). Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα  και εκπρόσωπος  στην ένωση AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη αναφέρθηκε στις εξελίξεις αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου 2022, όπου παρουσίασε τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης ενώ επεσήμανε τον πολυετή και συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας αυτής.   

Στη συνέχεια η κα Χουδετσανάκη παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας για τον πρωτογενή τομέα και για την στρατηγική που αναπτύχθηκε μέσα από την ομάδα εργασίας  για το ελαιόλαδο το οποίο ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αναφερόμενη ειδικότερα στις επιμέρους δράσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται αναφορικά με την προώθηση πολυετών θεμάτων του πρωτογενούς τομέα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης επιπρόσθετα παρουσιάστηκε από τον κ. Πίτερη, συνεργάτη σε θέματα AREPO, η πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα. Ο νέος κανονισμός για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 ενοποιεί και εναρμονίζει τους τρεις Κανονισμούς, ενώ ζητήθηκε από τα μέλη της ομάδας να αποστείλουν προτάσεις για να επικαιροποιηθεί η θέση της AREPO η οποία θα παρουσιασθεί στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες.

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στον προτεινόμενο κανονισμό για τις μη Γεωργικές Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Στη συνέχεια τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σκέψεις και προβληματισμούς αναφορικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα της προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης για την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την πρόταση του νέου ενοποιημένου κανονισμού για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις. Τέλος ζητήθηκε η παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης στην επίλυση των θεμάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr