Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

Περιφέρεια Κρήτης | συμμετοχή σε συνέδριο για την διακυβέρνηση της Μεσογείου

«Την ανάγκη μια νέας πολυεπίπεδης και οριζόντιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο» επεσήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, κατά την διαδικτυακή ομιλία τουστο συνέδριο του διακρατικού έργου panoramed.

Το συνέδριο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και φυσικά στη Μαδρίτη με τη συμμετοχή 12 Εθνικών Αρχών και 7 περιφερειακών αρχών και επιπλέον 10 δικτύων και προγραμμάτων συνεργασίας, από όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη.

Ο σκοπός του έργου που άρχισε σχεδόν πριν 5 χρόνια, είναι να διερευνήσει και να βελτιώσει τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο στους τομείς : α) του παράκτιου – θαλάσσιου τουρισμού (ο οποίος είναι ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας σε όλη τη Μεσόγειο), β) της Θαλάσσιας Επιτήρησης (κρίσιμος παράγων για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή), ενώ αργότερα προστέθηκε και ο τομέας της καινοτομίας (ο οποίος πρέπει να καθοδηγεί τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την επιδιωκόμενη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης).

Τα αποτελέσματα του έργου φιλοδοξούν να επηρεάσουν και να εμπλουτίσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις εθνικές πολιτικές καθώς και τις περιφερειακές πολιτικές, σε ότι αφορά, την ενδυνάμωση της συνεργασίας στην Μεσόγειο, σε διακρατικό – διαπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στην ομιλία του τόνισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του συγκεκριμένου έργου, τον πιλοτικό χαρακτήρα του, την πλούσια εσωτερική δομή του και τη βοήθεια που δύναται να προσφέρει σε όλες τις Περιφέρειες της Μεσογείου, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της θαλάσσιας επιτήρησης και της καινοτομίας.

Ο κ. Αλεξάκης πρότεινε μάλιστα τη δημιουργία ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Μεσογειακής Διακυβέρνησης που θα διασυνδέει όλους τους φορείς της Μεσογείου με ένα παραγωγικό και αποδοτικό τρόπο προκειμένου να υπάρξουν σαφείς προτεραιότητες, διαδικασίες και επιθυμητά αποτελέσματα.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr