Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Γ

Περιφέρεια Κρήτης | έργο WINPOL – «ευφυή» συστήματα διαχείρισης αποβλήτων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η και τελευταία συνάντηση της Ομάδας ενδιαφερομένων φορέων του έργου WINPOL – «Ευφυή» Συστήματα και Πολιτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων Interreg Europe, με θέμα την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας. 

Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε η Περιφέρεια Κρήτης δια ζώσης και διαδικτυακά στα γραφεία της Περιφέρειας, σηματοδοτώντας τη λήξη της Α’ φάσης του έργου, που αφορούσε τη φάση εκμάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Τη συζήτηση άνοιξε ο εντεταλμένος για το Περιβάλλον Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Ξυλούρης, τονίζοντας τη σημασία της υλοποίησης στην πράξη των έξυπνων και δοκιμασμένων πρακτικών άλλων προηγμένων κρατών που θα εξελίξουν τη δική μας διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων και για το ρόλο της Περιφέρειας να προωθεί και να διευκολύνει την εγκαθίδρυση της Διαλογής στην Πηγή.

Στην τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκε το οριστικοποιημένο Σχέδιο Δράσης από την Περιφέρεια Κρήτης προς τα ενδιαφερόμενα μέλη (εκπρόσωποι Δήμων και ΦΟΔΣΑ, TEE, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ) και συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση αυτού, η οποία θα λάβει χώρα κατά την Β’ φάση του έργου, τα έτη 2021 και 2022.

Το Σχέδιο Δράσης αναλυτικά περιλαμβάνει τις εξής 4 βασικές δράσεις:

1η δράση: Δημιουργία συστήματος συλλογής δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων. Το case study θα αποτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι επίσης εταίρος του έργου.

Το σύστημα θα επικεντρωθεί πρώτα στα βιοαπόβλητα, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλες τις κύριες ροές αποβλήτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ειδικά φορτηγά συλλογής αποβλήτων για βιολογικά απόβλητα. Όχημα πλυσίματος κάδου. Κομποστοποιήσιμες σακούλες για συλλογή βιολογικών αποβλήτων. Κάδους για βιολογικά απόβλητα, με γραμμωτούς κώδικες / ετικέτες RFID για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε ένα και να καταγράφουν τις ημερήσιες ποσότητες που συλλέγονται από κάθε κάδο. Εγκατάσταση συστήματος ζύγισης σε οχήματα συλλογής βιολογικών αποβλήτων. Συστήματα παρακολούθησης GPS για όλα τα οχήματα.

2η δράση: Δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης συλλογής αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου. Το case study θα αποτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνδυασμό με τη δράση 1.

Στην πλατφόρμα, ο χρήστης (Δήμος) θα εισαγάγει με οργανωμένο τρόπο όλα τα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των αποβλήτων και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την απόδοση του συστήματος. Καθώς η συλλογή πολλών διαφορετικών ροών είναι τώρα άμεσα εφαρμόσιμη, αυτή η εφαρμογή θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά. Η πλατφόρμα θα εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης, να μπορεί να ενσωματώνει αισθητήρες (π.χ. GPS οχήματος, αισθητήρες κάδου κ.λπ.). Επιπλέον, η πλατφόρμα θα προσαρμόζεται εύκολα σε οποιονδήποτε Δήμο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και θα συνδυάζεται εύκολα με το προτεινόμενο σύστημα δεδομένων (Δράση 1) και τα συστήματα PAYT (Δράση 4) παρέχοντας ένα εξαιρετικό εργαλείο παρακολούθησης.

3η δράση: Δημιουργία πλατφόρμας για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των πράσινων σημείων που θα αρχίσουν σταδιακά να λειτουργούν στην Κρήτη.

Η πλατφόρμα θα συνδέει τα διαθέσιμα δεδομένα και θα παρέχει άμεσες και οπτικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των σημείων και την κάλυψη των στόχων (ποσοστά εκτροπής, κ.λπ.). Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την τοποθεσία, ώρες λειτουργίας, αποδεκτές ροές αποβλήτων, κ.λπ. των Πράσινων Σημείων.

4η δράση: ένταξη δράσεων PAYT (συστημάτων πληρώνω όσο πετάω) για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027.

Η χρέωση των αποβλήτων με βάση το βάρος τους αποτελεί πλέον απαίτηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το Σχέδιο Δράσης οριστικοποιήθηκε με την συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων του έργου. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν εμπράκτως στο να υποστηριχθούν συγκεκριμένες, βιώσιμες λύσεις, που σκοπό έχουν την βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης των  στερεών αστικών αποβλήτων, μέσω της προώθησης χρήσης ευφυούς εξοπλισμού συλλογής, με στόχο τη δίκαιη χρέωση στον πολίτη, συμβάλλοντας σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στις πόλεις και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης.


Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο WINPOL μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/winpol/ ή να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια του έργου εκ μέρους της Περιφέρειας, Καργάκη Ελένη τηλ 2813410124, email lena.kargakis@gmail.com  

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr