Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης ποταμών Αμαρίου | Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 10:30 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού στην Αγιά Χανίων θα γίνει ενημέρωση και παρουσίαση του έργου: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος ποταμών Αμαρίου: Επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης», μετά και από την προέγκριση διακήρυξης που έλαβε το έργο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ενόψει της δημοπράτησής του από τον ΟΑΚ Α.Ε.

Να σημειωθεί ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020 (Τομεακό του ΥΠ.Α.Α.Τ.), Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» – ΟΠΣΑΑ: 0011391845, με προϋπολογισμό 4.800.000 ευρώ.

Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή