Κρήτηνέα

Δήμος Πλατανιά | ενίσχυση με τριαξονικό του στόλου οχημάτων

Ο Δήμος Πλατανιά  παρέλαβε, το προηγούμενο διάστημα, ένα καινούργιο χωματουργικό φορτηγό, τριαξονικό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα διατομής μισού σωλήνα, για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και των αδρανών που προκύπτουν από τις προληπτικές εργασίες συντήρησης μικρών ρεμάτων και ορεινής οδοποιίας.

Η προμήθεια του  παραπάνω οχήματος πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών με χρηματοδότηση από το  Πρόγραμμα  Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020.

Το όχημα αυτό προστίθενται στην προμήθεια νέων οχημάτων που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πλατανιά, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο αλλά και ίδιους πόρους, προκειμένου να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες σε δημότες και επισκέπτες.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr