Αλεξάκης | Οι Περιφέρειες είναι το «κλειδί» βιωσιμότητα στη Μεσόγειο

Τον κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών για την εδαφική συνοχή και την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο επεσήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων και Αντιπρόεδρος της CPMR επί Θαλασσίων Θεμάτων, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο CIRCLE THE MED Forum που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες, η κλιματική αλλαγή αλλά και η πανδημία COVID 19, καθιστούν κρίσιμες της συνέργειες και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στη Μεσόγειο, με τις Περιφέρειες να διαδραματίζουν ένα καίριο ρόλο:  ως συνδετικός κρίκος με τις τοπικές κοινωνίες και τις εθνικές αρμοδιότητες αλλά και ως δυναμικοί διεκδικητές νέων έργων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, από το Ταμείο Ανάκαμψης και ποικίλα χρηματοδοτικά πλαίσια.

Ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε την καλή πρακτική της Κρήτης ως πρωτοπόρας Μεσογειακής νησιωτικής Περιφέρειας στις διαπεριφερειακές συνεργασίες, στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών σε ευαίσθητους, διαχρονικούς αλλά και αναδυόμενους τομείς της οικονομίας, εστιάζοντας σε μια προοπτική και συνεργασία στα νησιά της Μεσογείου για:

Κυκλική Οικονομία, νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα και Μεσογειακή Αλυσίδα Αξίας, Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και ισόρροπης Αστικής Ανάπτυξης, ανάδειξη της Νησιωτικότητας και των Ορεινών Περιοχών, Καινοτομία, Έρευνα και ισχυρή Ναυτιλιακή και Θαλάσσια Οικονομία, και ανθεκτικό βιώσιμο Τουρισμό και Πολιτισμό.

Μοιραστείτε την είδηση