325.000 € στους Τ.Ο.Ε.Β Χανίων | έργα αποκατάστασης

Το ποσό των 325 χιλιάδων ευρώ αναμένεται να μοιραστεί στους Τ.Ο.Ε.Β Κόλπου Κισάμου, Χρυσοσκαλίτισσας, Παλαιόχωρας, Αγίας Μαρίνας, Κουντούρας, Μεσκλών, Φουρνέ και Αλικιανού, προς αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση πίστωσης ποσού τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (445.000,00 €) από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικ. έτους 2019, ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα», του Ειδικού Φορέα 1029-201-0000000 για τη συμμετοχή του Δημοσίου για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) Νομού Χανίων και Ρεθύμνης.

Μοιραστείτε την είδηση