274 θέσεις εργασίας | Δήμος Χανίων

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, για 274 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

30 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 36 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), σε 5 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, σε 115 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και τέλος σε 88 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Μοιραστείτε την είδηση