Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

16 νέες προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνου | αιτήσεις

Σε 16 νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα προχωρήσει ο Δήμος Ρεθύμνου.

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν 14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80) μέχρι και την 3/4/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Λ. Κουντουριώτη 80), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28313 41361, 28313 41217, 28313 41285).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.rethymno.gr/.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr