Τουριστικά λεωφορεία | παρατείνεται η περίοδος ακινησίας – εγκύκλιος

Την παράταση της περιόδου ακινησίας, της κατάθεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων ΔΧ, αποφάσισε το Υπ. Μεταφορών, με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, παρατείνεται από 1/8/2020 έως και 31/10/2020, η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896/12-9-2016).

Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα α, β, γ και δ σχετικά, παρατείνεται ομοίως έως από 1/8/2020 έως και 31/10/2020.

Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος».

Μοιραστείτε την είδηση