νέαΠολιτικήπρωτοσέλιδο Γ

ΣΥΡΙΖΑ: «σκάνδαλο με χρηματοδότηση 2,5 εκ. ευρώ στη Λάρισα» – ερώτηση

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης κατέθεσαν 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Τομεάρχη Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης της Κ.Ο. Παύλου Πολάκη και θέμα: «Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την λειτουργία ξενοδοχείου ή κλινικής / πολυ-ιατρείου»;

Την ερώτηση συνυπογράφουν ο Τομεάρχης Εσωτερικών Κώστας Ζαχαριάδης, ο Τομεάρχης Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και η Βουλευτής Λάρισας Άννα Βαγενά.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

– Στις 15 Νοεμβρίου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «INCEPTION ΜΟΝ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ εγκρίνοντας αίτηση της επιχείρησης που αφορούσε στην δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, με τόπο εγκατάστασης το ήδη υπάρχον κτήριο στο κέντρο της Λάρισας συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίστηκε σε τρία έτη

– Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία εγκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου του ξενοδοχείου των 5 αστέρων, φέρεται να έχει μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος συγχρόνως, το διάστημα που εγκρίνεται η επιχορήγηση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (15-11-2018) του επενδυτικού σχεδίου της δημιουργίας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΙΜUS Α.Ε».

– Η Α.Ε της οποίας τυγχάνει διευθύνων σύμβουλος το ίδιο πρόσωπο τέσσερις μόλις μήνες μετά την έγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου με φορέα υλοποίησης την INCEPTION M.IKE, με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 18ης/03/2019, αποφάσισε την επέκταση των σκοπών της Α.Ε, προσθέτοντας σε αυτούς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών όλων των ιατρικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

– Η δε δραστηριότητα του πολυ-ϊατρείου, με διακριτικό τίτλο «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ», αποφασίστηκε ότι θα ασκείται σε ιδιόκτητο αυτοτελές κτίριο, επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δηλαδή εντός του ίδιου κτιρίου, το οποίο αποφασίστηκε και ενεκρίθη ως τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με φορέα υλοποίησης την ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ.

– Τρία σχεδόν χρόνια μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου στο κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί στο κτίριο αυτό κανένα ξενοδοχείο.

– Αντιθέτως, το χρονικό διάστημα από την έγκριση της υπαγωγής (15-11-2018) έως και σήμερα, επί του αυτού κτιρίου στην οδό Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου 1, στο κέντρο της Λάρισας, ιδρύθηκε και λειτουργεί από την Αnimus A.E, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνει ομοίως ο Αχιλλέας Νταβέλης, Ιδιωτικό Πολυ-ιατρείο, με την επωνυμία «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1) Το ποσό της επιχορήγησης των 2,5 εκ. ευρώ περίπου, για την λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί ξενοδοχείο στο κτίριο της Σκαρλάτσου Σούτσου, αλλά πολυιατρείο, έχει καταβληθεί προς την δικαιούχο εταιρία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ και πότε;

2) Υπάρχει απόφαση απένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ;

3) Ποια η σύνδεση του επενδυτικού σχεδίου του ξενοδοχείου 5 αστέρων με το Πολύ-ιατρείο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Επιπλέον, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αιτούνται να τους χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν στα ανωτέρω, δηλαδή η απόφαση ένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ, οι τυχόν μεταβολές αυτής, η τυχόν απόφαση απένταξης, οι τυχόν γενόμενες καταβολές του εγκεκριμένου ποσού των 2,4 εκ ευρώ, και κάθε άλλο έγγραφο – απόφαση που σχετίζεται με την μη λειτουργία του ξενοδοχείου και την λειτουργία του πολυ-ιατρείου.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr