νέαΠολιτικήπρωτοσέλιδο Β

Σ. Βολουδάκη | τοποθέτηση κατά τη συζήτηση Σχεδίου Νόμου του ΥΠΟΙΚ

Η Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, τοποθετήθηκε σχετικά με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις για την Golden Visa. Τόνισε, πως η εν λόγω τροπολογογία ικανοποιεί την ανάγκη σύγκλισης μεταξύ της πολιτικής και κοινωνικής αναγκαιότητας και της αξιοπιστίας της κυβέρνησης εντός και εκτός της χώρας, καθώς έτσι προστατεύεται η μικρή κατοικία και διασφαλίζονται οι στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Πρότεινε δε, για  το κατώτατο όριο δομημένης επιφάνειας 120τ.μ., να απαλειφθεί με δεδομένο ότι αρκεί η αύξηση των κατώτατων ορίων επένδυσης και να περιοριστεί σε λιγότερα τετραγωνικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην τροπολογία για το «καλάθι των νονών» σύμφωνα με την οποία, οι υπόχρεες επιχειρήσεις, εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών» και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους.

Κλείνοντας μίλησε για την τροπολογία για τις πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία μετά την πληρωμή τους στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του Δημόσιου Τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα και σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr