Όταν η οικονομική κρίση γίνεται αδιέξοδο

Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ανεργίας, μείωση ή απώλεια του εισοδήματος, μείωση

περισσότερα