Επιστολή Νο2 προς ΔΣ Κισάμου | «πάρτε πρωτοβουλίες, μην περιμένετε από υποσχέσεις»

Γράφει ο Μανόλης Ψωματάκης – καθηγητής ΕΠΑΛ Κισάμου

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Αξιότιμοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης

Σε συνέχεια της προηγούμενης μου επιστολής,  σας ενημερώνω ότι μπορεί ο Δήμος Κισάμου να καταθέσει πρόταση για  δευτεροβάθμιο έλεγχο και Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο υπουργείο Εσωτερικών.

«Η προκήρυξη απευθύνεται προς όλους  τους Δήμους της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών…»

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ως άνω δυνητικών δικαιούχων για:

  1. Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές)……………..

 Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής δύο (2) επάλληλες φάσεις:

1α) Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος: Ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.)………………………

1β) Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος: Εφαρμογή, στις κρίσιμες υποδομές που επιλέγονται βάσει του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, αποτύπωση και καταγραφή ή επαλήθευση διατομών (και οπλισμών όπου υπάρχουν) σε κρίσιμα δομικά στοιχεία καθώς και άλλων κρίσιμων δομικών δεδομένων, λήψη δοκιμίων, και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών αντοχής, με στόχο τον προσδιορισμό εκείνων των υποδομών που έχουν χαμηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν, και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (σημείο 2)………..

  1. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης……………….
  2. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2………..

Εάν  η Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλεται πρόταση από το δεύτερο στάδιο δηλαδή την  Μελέτη Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) των κρίσιμων υποδομών που προκύπτουν βάσει της Έκθεσης Τεκμηρίωσης (ανωτέρω σημείο 2)…………… >>

<< … Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού. >>

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Αξιότιμοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης

Αντί να περιμένετε να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις χωρίς καμία ενυπόγραφη εγγύηση προχωρήσετε σε άμεσες πρωτοβουλίες που θα καθορίσουν και την πορεία των έργων σε σχέση με το κτηριακό συγκρότημα ΕΠΑΛ – ΓΕΛ.

Αξιότιμοι κύριοι στη προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας σπουδών των παιδιών μας δεν μπορεί να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Όσοι βρεθούν κοντά μας στη προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας παιδείας στη Κίσαμο είναι φίλοι μας, όσοι ονειρεύονται να γυρίσει η Κίσαμος ( όσο αφορά της κτιριακές σχολικές υποδομές ) σε περιβάλλον πριν το 1980 είναι εχθροί μας.   

Σ’ αυτό το δρόμο οι μόνοι  νικητές πρέπει να είναι η δημόσια παιδεία και οι προοπτικές ( σπουδών – επαγγελματικές ) των παιδιών μας.

Σας ευχαριστώ».

Μοιραστείτε την είδηση