Ανάδειξη Πολεοδομικής και Πολιτιστικής Φυσιογνωμίας του Ιστορικού Κέντρου της Κισάμου | διαπιστώσεις και προβληματισμοί 

Διαπιστώσεις και προβληματισμοί, από την παρουσίαση της Β Φάσης του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάδειξης της πολεοδομικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας του ευρύτερου ιστορικού κέντρου της Κισάμου»:

  • Πολύ μικρή συμμετοχή των δημοτών για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας
  • Ελάχιστη συμμετοχή των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην οδό Α. Σκαλίδη και τους αφορά άμεσα
  • Η παρουσίαση δεοντολογικά έπρεπε να γίνει ημέρα και ώρα που τα καταστήματα είναι κλειστά.
  • Αν και το πρόγραμμα αναφέρεται στο «..ιστορικό κάντρο της Κισάμου» η πρόταση επικεντρώθηκε μόνο στην οδό Σκαλίδη και την  πλατεία Τζανακάκη.
  • Επιβεβαιώθηκε από την επικεφαλή της ομάδας αυτό που αναφέρει η σύμβαση «…οι προτάσεις θα παραδοθούν στον Δήμο Κισάμου ο οποίος οφείλει να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες».
  • Η παρουσίαση ήταν ένας 2ωρος μονόλογος με πολλούς τεχνικούς όρους, διαγράμματα και πίνακες μη αναγνώσιμους. Μάλλον απευθυνόταν σε φοιτητές αρχιτεκτονικής ως ερευνητικό πρόγραμμα και όχι σε δημότες χωρίς ειδικές γνώσεις. Και αυτό φάνηκε και από την αμηχανία της πλειοψηφίας των παρόντων.
  • Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε ένα προοπτικό της Σκαλίδη και της πλατείας Τζανακάκη (εκτός κάποιες εικόνες που εναλλάσσονταν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης), ώστε να είναι πιο κατανοητή η πρόταση.
  • Η πρόταση οφιοειδούς κίνησης των οχημάτων σε μια λωρίδα 3 μ. στην Α. Σκαλίδη δημιουργεί άνιση μεταχείριση των ιδιοκτησιών (καταστημάτων) και η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη. Η ιδιοκτησία Α (στο σχεδιάγραμμα) γίνεται προνομιούχος αφού έχει πέραν της ζώνης πεζών (1,5 μ.) και μια 3μετρη ζώνη ελεύθερη από κίνηση οχημάτων σε σχέση με την ιδιοκτησία Β, που θα έχει μόνο τη ζώνη κίνησης πεζών.

Και αν η πρόταση αυτή ως έχει χρησιμοποιηθεί όπως ειπώθηκε για την υλοποίηση του ‘Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου’ φοβάμαι ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα.

Η διαδρομή σύνδεσης των αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μνημείων της πόλης έχει καθορισθεί εδώ και δέκα χρόνια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχει υλοποιηθεί.

Καμιά αναφορά στον ιδιωτικό χώρο (προσόψεις καταστημάτων) που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης της φυσιογνωμίας του ιστορικού κάντρου.

Η έλλειψη εκτίμησης κόστους της πρότασης επιβεβαιώνει το στόχο του ερευνητικού προγράμματος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Για τις δενδροφυτεύσεις, τις πασχαλιές, τις πέρκολες κλπ, περιμένουμε την τελική πρόταση, που πιστεύω να εμπεριέχει την δημιουργία ισχυρής υπηρεσίας πρασίνου για την συνεχή περιποίηση τους.

Μοιραστείτε την είδηση

Κωνσταντίνος Σ. Χαρτζουλάκης

Γεωπόνος - Ερευνητής

Κωνσταντίνος Σ. Χαρτζουλάκης έχει δημοσιεύσει 48 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Κωνσταντίνος Σ. Χαρτζουλάκης